Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | MaXtel | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

Svojim opisom je jednaka medicinskoj masaži, ali je usmjerena samo na kralježnicu, te joj je trajanje upola kraće..